Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada analisis dan reka bentuk sistem. Topik-topik perbincangan merangkumi persekitaran pembangunan perisian, pengenalan analisis dan reka bentuk sistem, pengenalpastian dan pemilihan projek, penentuan keperluan sistem, pemodelan proses dan logic, permodelan data, peralihan daripada analisis kepada rekabentuk, mereka bentuk input, output dan antaramuka serta mereka bentuk senibina sistem.