Life-Long Learning
Kursus ini bertujuan mendedahkan ahli akademik kepada salah satu kaedah pembelajaran dan pengajaran iaitu e-pembelajaran bagi mempelbagaikan kaedah pembelajaran serta meningkatkan keberkesanan pembelajaran.


ZPP11203.pdfZPP11203.pdf

Online course with resources on developing MOOCs.